இருப்பு

நம்பிக்கைகள் அற்று
அர்த்தங்கள் இழந்து நொறுங்கியிருக்கும் போதிலும்
சாவதற்கான ஒரு காரணம் கூட தென்படவில்லை.
வாழ்வதற்கான மிகப்பெரிய காரணமாக
நீ இருப்பதால்.

சிதைவுகளின் நடுவே மிளிரும் தீபமாய்
நின் விழிகளில் இன்னமும் நான் இருக்கிறேன்
என்ற நினைப்பே உயிருடன் வைத்திருக்கிறது
என்னை.

மனம் நோக புண்பட்டாலும்
எனக்கான எல்லாம் இழந்திட்டாலும்
நீ அழைக்கும் வரை வாழ்ந்திருப்பேன்
உயிர் சூரியனே
உனக்காக.


~.~. ஜெ. சி. நித்யா .~.~

2 comments:

ச. ராமானுசம் Sep 27, 2012, 9:38:00 AM  

Basically I am a creativity guy but unfortunately sucked in the engineering filed (Ginger water). You may visit my blogspot and provide your feedback if you find anything worthy!.
Past two weeks, I am thinking one concept to convert it as a small story and decided to fix a title as “ Nithya Kalayani”. While searching this name in the google found along with your blogspot that it is a plant which emits the oxygen both in the night and day.

While going thru your poems, I enjoyed the feeling that properly mixed between the words.

Congrats and keep it up.

JC Nithya Sep 27, 2012, 1:50:00 PM  

Thank you for your wishes n feedback!! Good to know!

Yes, I read thru your blog.. Your thoughts are quite interesting. I'll surely give my feedback. Thanks again.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ஜெ.சி. நித்யா

My Photo
கனவுகளில் மட்டுமே நிஜமாய் வாழ்கின்ற ஒரு ஜீவன்... a dreamer, an idealist and most of all, a simple girl who desires to know more and more of the One who loved like no other, my precious Lord Jesus Christ.